Almedalen, Event

Almedalen: Innovation, innovation och åter innovation

Buzzwordet under årets Almedalsvecka är innovation. I samband med att regeringen just nu arbetar med att ta fram en svensk nationell innovationsstrategi så passar många aktörer på att under politikerveckan lobba för just sina tankar kring hur vi ska förbättra och förändra innovationsklimatet i Sverige.

Stora aktörer som Vinnova, IVA, Almega m fl har alla haft seminarier och diskussioner på temat, hur ökar vi innovationskraften i Sverige.

Ett spännande välbesökt seminarium i regi av Vinnova, arrangerades under måndagen, där man presenterade Vinnovas nya satsning på utmaningsdriven innovation, vilket vi tolkar är ungefär samma som social innovation, fast just med fokus på några av de samhällsutmaningar som är mest akuta.

Globala samhällsutmaningar som drivkraft för innovation och tillväxt är ett viktigt perspektiv i arbetet med att ta fram en nationell innovationsstrategi för Sverige. Med samhällsutmaningar menar Vinnova en åldrande befolkning, hälsa, klimatpåverkan m m, som är utmaningar men innebär också nya affärsmöjligheter. Utmaningar som kan lösas bl a genom nya former av tvärsektoriell samverkan. Det är denna process som Vinnova vill stimulera med sitt genom att koppla samman olika aktörers insatser på området.

VINNOVA har identifierat fyra samhällsutmaningar där Sverige bedöms ha förutsättningar för internationellt ledande innovationskraft:hälsa och sjukvård, hållbara städer, informationssamhället och konkurrenskraftig produktion.

Under tisdagen arrangerade RISE en heldag kring innovation, forskning och entreprenörskap, också som ett inlägg i arbetet med Sveriges framtida innovationspolitik.

Under rubriken ”How can we rethink the swedish innovation system” hade de bjudit in skribenten och föreläsaren Haydn Shaughnessy  att berätta om vad han kallar ” the Age of Hyper-Innovation” och diskutera vad Sverige behöver göra för att möta innovationsutmaningar framöver.

Han pratade bl a om hur vi idag lever i en kollaborativ tid där olika typer av samverkan och samarbeten har skapat en kultur av att dela med sig av kunskap och innovation, öppenhet och transparens istället för patent och skydd. I kölvattnet av detta växer det fram nya affärsmodeller och nya samverkansmodeller.

Under tisdagen inledde vi även seminarierna i vårt House of Social Entrepreneurship, på hamnplan i Visby och även här handlade det om social innovation och hållbara städer.

tapio.jpgDet var professor Tapio Salonen från Malmö högskola som berättade om sitt arbete med boken Hela Staden, som han nyligen publicerade med ett 15-tal forskarkollegor, som handlar om Landskrona och stadens utveckling de senaste decennierna. Det blev en stundtals het diskussion om Landskronas utveckling med inlägg från bland annat folkpartistiska politikern Lisa Flint, ordförande i utbildningsnämnden i Landskrona.

Läs ett referat från seminariet här.

I morgon livesänder vi här på vår webb.

Vi startar kl 10 med seminariet ”Hur kan man utveckla samhällsentreprenörskap lokalt?”

Vad har vi lärt oss av insatser för att öka lokalt entreprenörskap och företagande? På seminariet diskuteras betydelsen av att ta tillvara de lärdomar som olika projekt och program kan ge oss inte minst när det handlar om utveckling av samhällsentreprenörskap i såväl glesa som urbana miljöer.

Medverkande: Dan Hjalmarsson, generaldirektör, Tillväxtanalys. Anders Lundström, professor, Mittuniversitetet. Ulrika Sjödin, Ek dr, Mittuniversitetet.

Kvällsmingel!  Onsdagen den 6/7 kl 17-19

Minglet med stort M för alla som är intresserade av social innovation och socialt/samhällsentreprenörskap.

Vi smyg-släpper Fickhandboken ”ABC i social innovation” och alla får med sig ett gratis ex. Sara Damber från Playing for Change och Eva Engquist från Malmö högskola hälsar välkommen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *