Social Innovation i Politiken

Lägesrapport av sociala företag

Dessa undersökningar är mycket bra att läsa om man vill få tag i fakta kring utvecklingen av sociala företag, även om de är baserade på enkätintervjuer (878 stycken) i Storbritannien. Jämförelsen med SME kommer från årliga undersökningar från brittiska Department for business, innovation and skills.

Rapporten visar bland annat att:

 

  • Mer än hälften av de tillfrågade sociala företagen (56 procent) har utvecklat en ny produkt eller tjänst, vilket kan jämföras med 43 procent för SME.

 

  • 63 procent av sociala företagen förväntar sig en ökad omsättning de närmaste två-tre åren, jämfört med 37 procent av SME.

 

  • 38 procent av de sociala företagen uppgav att deras omsättning ökat det senaste året, jämfört med 29 procent av SME.

 

  • Undersökningen visar en dramatisk ökning i mängden start-ups bland sociala företag, från 19 till 29 procent sedan 2011. Det är nästan tre gånger fler proportionellt sett än för traditionella SME i Storbritannien.

 

Man drar några intressanta slutsatser i rapporten; sociala företag är mindre konjunkturkänsliga än vanliga SME samtidigt som behoven av sociala företags tjänster hela tiden ökar och därmed ger en stark växande marknad, vilket mängden start-ups visar på. ”Framtiden är social” slår man fast, och visar på att 38 procent av de tillfrågade sociala företagen är verksamma i samhällets mest socialt utsatta områden.

Samtidigt poängterar man att det största hindret för en ytterligare växande sektor är tillgången till kapital, där det framförallt handlar om tillgång till såddkapital och mindre lån. Ett annat hinder som ofta uppges är regler kring offentlig upphandling som ofta missgynnar sociala företag.

Hela rapporten kan man hitta här, men läs också The Guardians artikel om rapporten.

En annan intressant rapport som nyligen presenterats bland annat i en kortare version under G8 social investment summit är Making Impact Investible av Dr Maximilian Martin som bland annat deltog då vi arrangerade ett seminarium kring impact investment i november förra året.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *