Event

Geoff Mulgan banar vägen för social innovation

Publicerad 25 januari 2011 av Redaktionen

Geoff Mulgan från brittiska organisationen och tankesmedjan Young Foundation besökte Malmö för att prata om sociala innovationer.

publik_small.jpg
Inför en publik på cirka 150 personer, berättade Mulgan varför social innovation är viktigt och varför det ligger i tiden. Seminariet gick också att se via Bambuser på Malmö Högskolas sajt.

Det var Malmö Stad som tillsammans med Malmö Högskola och Mötesplatsen för social innovation och samhällsentreprenörskap som bjudit in en av frontfigurerna inom arbetet med social innovation.

Geoff Mulgan har en PhD i kommunikation och har tidigare arbetat bland annat som rådgivare åt Tony Blair och startat Demos en inflytelserik brittisk tankesmedja.

Sedan ett par år tillbaka är han direktör för Young foundation, en av europas mest inflytelserika organisationer då det gäller att arbeta med social innovation. Young Foundation grundades av Michael Young, sociolog och social entreprenör som under sin livsstid startat omkring 60 organisationer, mest kända är SSE, School for social entrepreneurs och Open University.

Michael Youngs motto i livet var ”Always take no as a question, not an answer.”

På senare tid har Young Foundation bland annat varit mycket aktiva med att arbeta med EU-kommissionen för att föra in social innovation på den europeiska politiska agendan.

Geoff Mulgan berättade att lite av en vändpunkt för det europeiska arbetet med social innovation var i oktober 2009 då en panel av representanter för stora europeiska företag förde fram att visst är det viktigt med strukturer för att främja näringslivsinnovation men vi behöver även innovation för att nå sociala mål för att få en hållbar tillväxt.

geoff_nra_small.jpgDet resulterade bland annat i att EU i höstas antog en ny framtidsstrategi, Innovation Union som även innehåller flera stora satsningar på social innovation.

–    Det handlar om ett ökat intresse för att investera i social innovation i Europa. Och det är inte så konstigt om man betänker var mycket av den framtida tillväxten kommer att äga rum, nämligen inom områden som hälsa, sjukvård, utbildning såväl som clean tech.

Social innovation och samhällsentreprenörskap är ett område som ökar i betydelse, världen och Europa behöver sociala innovationer för att kunna hantera många av de stora samhällsutmaningar som finns. Men det är också ett område i ständig rörelse med många tomrum som behöver fyllas med innehåll.

Hur ser modeller för social innovation ut? Vilka är aktörerna? Var finns investeringarna? Hur får vi sociala innovationer att växa och spridas? Vad funkar och vad funkar inte? Frågorna är många och enligt Geoff Mulgan är det bäst att börja från början som man gör i varje innovationsprocess.

  • Utgå från problemet- vad är det vi vill lösa?
  • Ta fram ett förslag på åtgärd
  • Gör en prototyp och testa om det funkar.
  • Hitta hållbarhet, hur ska det drivas långsiktigt?
  • I det sista steget så når man en systemförändring.

Fältets framväxt för också med sig nya arbetsområden, metoder, plattformar, behov, ja till och med nya sätt att kommunicera. Mulgan nämner några exempel som sociala innovationsinkubatorer, nya mätmetoder som mäter social nytta eller nya funktioner som intermediärer, en sorts mäklarroll mellan personer och organisationer i olika samhällssektorer och branscher.

Nästa vecka lanserar Young Foundation en större satsning på sociala investeringar. Man har tagit fram vad man kallar ”Social Impact bonds” vilket innebär att en social entreprenör får tag i kapital för att lösa ett samhällsproblem genom privat och offentlig finansiering, och när målen är uppnådda så går staten in och garanterar att finansiärerna får sina pengar tillbaka.

–    Jag är mycket glad att Malmö, Skåne och Öresund arbetar med detta här i Norden. Vi håller på att utveckla en Global Innovation Academy, med syfte att samla kompetens för att testa och utveckla modeller för social innovation och snabbt ta reda på vad som funkar eller ej. Vi hoppas att Malmö vill vara med i den satsningen.

geoff_lngre_small.jpgAtt man verkar i en sorts hybrid-organisation som rör sig över olika samhällssektorer är, menar Geoff Mulgan, av stor vikt för hur framgångsrik du är med att arbeta med sociala innovationer. Han nämner bland annat danska Mindlab som ett exempel på en organisation som består av representanter från akademi, näringsliv, stat. Det innebär att man kan behålla olika perspektiv, ett inifrån och ett utifrån. Och det är sådana perspektiv som stora tunga institutioner som t ex EU-kommissionen eller banker desperat behöver.

Men den institution som Geoff Mulgan är mest kritisk mot är akademin. Han menar att universiteten som tidigare haft en primär roll i utveckling och spridning av kunskap, halkar efter andra mer kreativa institutioner, framförallt inom det sociala området.

–    Jag skulle vilja se akademin föra en diskussion och komma på mer kreativa lösningar för deras framtida roll i samhället. Men det kanske jag får se nästa gång jag kommer hit, sa Geoff Mulgan.

 

Läs sydsvenskans artikel om Geoff Mulgans besök.

Text: Erika Augustinsson

 

 

 

 

 

 

 

KommentarerDin kommentar har mottagits och kommer hanteras inom kort av vår moderator.
Kommentera